Hakkında pasaport tahdit kararı olanlar ne yapabilir?

OHAL sürecinde iki yüz bini aşkın kişinin pasaportları iptal edilmiş yada tahdit şerhi düşülerek pasaport almaları engellendi

SHABER3.COM

Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklardan biri de iptal edilen veya verilmeyen pasaportlar.  

KHK ile işlerinden atılan yüzbinlerce kişi SGK kayıtlarına KHK İhraç-terör irtibatı şerhi düşüldüğü için başka hiçbir kurumda ve özel sektörde iş bulamadıklarından  son çare yurt dışına çıkmayı düşünmekte. Ancak orada da karşılarına kanunsuz olarak ortaya çıkan yurt dışı yasağı ve pasaport iptalleri çıkıyor. Bir de kendileri hakkında hiçbir adli-idari işlem olmamasına rağmen yakınlarından dolayı pasaportları verilmeyen mağdurlar var... 

Gelen tepkiler sebebiyle AKP , eşinden dolayı pasaportlarına tahdit konulmuş 155.350 kişinin tahdidinin kaldırıldığı duyurmasına rağmen bunun da doğru olmadığı anlaşıldı. 

Peki bu durumda olanlar ne yapabilir? 

Bu durumda mağdur olanların bir çoğu korkularından yetkili makamlara bile başvuramıyor. Baş vuranlar da ya tehdit ediliyor ne de olumlu bir cevap alamıyor. 

Ancak Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı bu durum için yine de yetkili makamlara başvurmaktan başka bir çare yok.

Savunmahakkı.com internet sitesi tarafından hazırlanan başvuru rehberine göre başvuru için şunlar yapılabilir... 

Pasaport Verilmemesi Ya da Zayi İşlemine Muhatap Olanları Yapabilecekleri  

 – Yapılan ret yada zayi işlemine itiraz edilebilir. İtiraz, Nüfus Müdürlüğüne yazılı dilekçe vermek suretiyle yapılabileceği gibi CİMER üzerinden de yapılabilir. CİMER üzerinden itiraz edilecekse ilgili valilik ve İçişleri Bakanlığı seçilmelidir.  İtiraz için aşağıdaki örnek dilekçelerden yararlanılabilir.
– Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan itirazın yazılı cevapla veya (60 gün içinde hiçbir cevap vermemek suretiyle) zımnen reddi üzerine idare mahkemesinde dava açılabilir. Pasaport başvurusu reddedilen kişiler, valiliğe veya CİMER’e itiraz dilekçesi vermeden doğrudan da bu işleme karşı dava açabilir.

 Sırf eşinden dolayı pasaport alamayanların bu haksız uygulamaya karşı en azından nüfus müdürlüklerine ve CİMER’e dilekçe vererek itiraz etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü bu işlem haksız ve keyfidir. Buna itiraz edilmezse idare keyfiliğini devam ettirecektir.İdare mahkemesine açılacak dava dilekçe örneği için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.http://www.yargiicinadalet.org/hakkinda-pasaport-tahdit-karari-olanlar-icin-idare-mahkemesi-dava-dilekcesi-ornegi/

<< Önceki Haber Hakkında pasaport tahdit kararı olanlar ne yapabilir? Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER