İmtihanlar Kuşağı

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

11 Oca 2022 11:09
 • Süreyya  Yayınları,  M. Fethullah Gülen Hocaefendinin  Kırık  Testi-18 olarak  “İmtihanlar Kuşağı”  isimli kitabını neşretti. Sorulan sorulara cevap olarak ortaya konulan irfan pırıltılarında meydana gelen bu eserde bizler için çok önemli konular bulunmakta… Derin konular sade ve kolay şekilde sohbet tadında. Hizmet yolcularının başına gelebilecek problemlerin, çözümleri… Konu başlıklarından bazılarını söyleyince kitap hakkında bir parça bilgi  vermiş olabiliriz:
  Dünyevî nimetler karşısında değişme.
  Kendi helâketlerine imza atan talihsizler.
  Sen hizmetine bak, neticeyi Sahibine bırak.
  Birlik Ruhu
  Şeytanın oyunları
  Sulhta hayır vardır.
  Hudeybiye Sulhu
  Bolluk ve darlıkta mümince duruş. 
  Üslûp hatasına düşmeme.
  Tecdid ruhu
  Kalb kasaveti
  Kalbi canlı tutmanın dinamikleri
  Deliler (!)
  Akıbetinden çok korkma.
  Şefkatle açılan kapılar
  Alternatif  Projeler  geliştirme
  Nezahet-i lisaniye
  İncinsek de incitmeyelim
  Hizmet, sıla-i rahime mâni olmamalı.
  Gelmeyene gitmeli
  Hissiyatların hesaba katılması
  Şekilcilikten kurtulma
  Ruhbânün fi’l-leyli Fursânûn fi’n-nehar
  Hizmet tiryakiliği
  Büyük davaların çilesi
  Kendi dönemlerinde tanınamayan Büyükler
  Aklî ve mantıkî bağlılık
  Hicretin sevabı
  Hicret yurdu terkedilebilir mi?
  İhya hareketlerinin temel dinamikleri
  Dip dalga
  Şiddetsiz ve kararlı bir hareket
  Basiret ve firasetle hareket etme
  Dinin muhkematıyla disipline edilmiş heyecan 
  Tayin ve tavzifler karşısında doğru tavır
  Vazife talebi ve beklentiler
  Hasetçiler karşısında kendimle yüzleşme
  Hasede yenik düşenler
  Hasedin önüne geçme adına yapılması gerekenler
  Izdırabın aksiyonla bütünleşmesi
  İnsanlığa Allah Resulünün tanıtılması
  Adanmışlara düşen sorumluluklar 
  Niyetin enginliği
  Yegâne Gaye-i hayalimiz
  Entelektüel sınıfın yetiştirilmesi
  Üslup  güzelliği 
  Kulluk şuuru
  Nimet sağanakları
  Karakterimizden taviz vermeme
  İnsaf, hakkaniyet ve civanmertlik
  Islah kahramanlarına düşen sorumluluklar
  Temsil ve tebliğde usûl
  Dünyada sulh atmosferi oluşturma
  Kıvam ve metafizik gerilimi muhafaza 
  Enaniyet ağı ve ihlasın anilmerkez gücü
  Allah “Ben” diyeni sevmez
  “Az görme ibadeti”
  Saadet asrından sonra tedricilik
  Yüce hakikatleri sunmada kullanılacak üslup
  Kötülüklerle mücadelede mümince tavır.
  Vicdanın verdiği hükümler
  Dengeli ve yerinde sevgi 
  Konumun hakkını verme
  Daimi emanetçiler olabilmek
  Vahşet ve şiddet sarmalı
  Allah’a karşı vefa 
  Gönül verilen davaya karşı vefa 
  Severseniz, sevilirsiniz
  Marifetullah bilgisi
  İnsanın hilafet sorumluluğu
  Bu güzel eser, verilen cevaplarla bizleri çok renkli bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta okuyucularını ümit dolu ve hayat dolu ufuklar açarak rehberlikler yapıyor. Bu rehberlikten istifade için kitabı baştan sona okumak gerekiyor diye düşünüyorum.


  11 Oca 2022 11:09
  YAZARIN SON YAZILARI