Gönül Nağmeleri HUTBELER

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

26 Eyl 2023 11:10
 • 1988 Martın son günleriydi…  Gazete pikajda çalışan Mustafa ikindi sonrası heyecanla yanıma gelip gördüğü uzun rüyayı anlatmaya başladı…  Sonunda: “O büyük ve dünyaca çok önemli sarayın içindekiler bir sarsıntı sonrasında birer birer merdivenden inip gittiler. Sonra bir Fatiha okuma tufanı  başladı. Aynı eda ve sedâ ile binlerce Fatiha birden okunuyordu. O ortam âdeta çınlıyordu. Ama okunuş ve nağmeler kulaklarıma çok tanıdık geliyordu. Hani Asrın Hatibinin heyecanlı ve gözyaşlı Cuma hutbelerini okuyup mihraba geçince bir Fatiha okuyuşu vardır ya işte öyle… Hepsi de aynı ritim ve aynı âhenkte…”

  Bu mübarek kardeşi, ta İkinci Selim zamanında devletimizin özüne ve köküne cibilli düşmanlar tarafından sıza sıza musallat olan bir illetin günümüz temsilcileri  ‘Namaz kılıyor, tarikatçı…’ diye işinden atıp mağdur etmişlerdi…

  Şimdi o muhteşem Cuma hutbeleri yazıya dökülmüş ve derlenip, “Gönül Nağmeleri  HUTBELER”  ismiyle Süreyya Yayınları tarafından kitap halinde neşredilmiş…
  Ben 1966 martında ilk defa Hisar Camiinde onu dinlerken:  “Sahabeler ki, Kur’an’ın canlı tefsirleri…”  sözü duymuş ve hiç unutmamıştım….
  O harika hutbelerde de şöyle diyordu:
  “Peygambere indirilen Kur’an-ı dinledikleri vakit gözlerinin yaşa dolup taştığını görürsün…”
  Necaşi ağlıyor, gözleri çağlayan gibi…
  Ashab-ı sefine ağlıyor gözleri çağlayan gibi…
  Ömer ağlıyor… İbn-i Ömer ağlıyor…
  Ebu Hureyre ağlıyor…  Gözleri çağlayan gibi…
  Yığın yığın günahın kendilerini zebun ettiği, bellerini kırdığı, boyunlarını büktüğü, kalbî hayatlarını öldürdüğü Müslüman cemaati ne yapıyor acaba?
  Allah bunu bize sorarsa ne diyeceğiz?
  Resulullah sorarsa ne diyeceğiz?
  “Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz?”  derse, ne diyeceğiz?
  (…)
  “Aziz olarak yaşamaya hakkı olanlar, ancak fatihler ve azimli olan ruhlardır.
  Aziz olarak yaşamaya hakkı olanlar, rahatı mevzuunda fedâkârlıkta bulunmasını bilen kimselerdir.
  Rahat terk edilmeden rahata erilemez. Fâni olmadan pek çok yönleriyle bekâya mazhar olunamaz. Bekâ belâdan geçer…  Tükenmek lâzım gelir ki, varlık başlasın. Herşeyin bittiği yerde bitmeyen bir varlık başlar. (…)  Bunu ise ancak belli meselelerde azmi ve ikdamı olan fatih ruhlu, üzerlerindeki uyuşukluğu atan, gözlerini sonsuz ufuklara diken insanlar başaracaktır.”

  İçindekiler bölümüne bakarsak, pek çok şeyi hatırlayacağız inşaallah:
  Allah Yoluna Gönül Verme
  Hayra İştiyak
  Mücadele Ruhu
  Dünya- hiret  Dengesi
  hiret Endişesi 
  Allah Resulü  ve  Aile  Hayatı
  Cihat Aşkı
  Müminin Dayanak Noktaları
  Gönlünü Allah’a Verme
  İslam’da Güç ve  Tevazu Dengesi
  Gayretinizin Karşılığını Göreceksiniz
  Dünyadayken  hireti Kazanmak
  İç Muhasebesi
  En Güzel  Hediye
  İffet  Duygusu
  Huzurlu Aile ve Şuurlu Nesiller
  Hayır Yolunda Yarış
  Tevazu ve Mahviyet
  Rıfk ve Müsamaha
  Rahatı Terk  Etme
  Şehadet Ufku
  İçte Derinleşme
  Hakka Hürmet  ve İstikamet
  Ahlâk-ı  liye 
  Muhammedî Ahlâk
  Müslümanlık Hâl  İledir
  Sırat-ı Müstakim Üzere Yaşamak
  Müminin Haysiyetini Koruma
  Konuşma ve Soru Sorma  dabı
  Kardeşlik Ruhu
  Dinin Karşı Konulamaz Gücü
  Ruhani ve Cismani Temizlik Abdest
  İbadetlerin Fihristi: Namaz
  Huzurlu Bir Toplumun İnşası
  Azim ve Kararlılık
  Yüce Himmetli Olma
  İmanda Sebat
  Kendimizi Bulma
  İffetli Yaşama
  Doğru Yolda Sebat Etme
  Allah’a Teslimiyet ve Tevekkül
  Allah’a Güvenmek
  Sağlam İrade, Sağlam İman
  Allah’a Yönelmek
  İslam’da Kadın  ve  Anne Hakkı
  İslam  leminin Dertleri
  Müminin Dünyaya Bakışı
  Allah Resulü’nden İstifade Etme 
  Dünyaya Karşı Boyun Eğmeme
  Kur’an Huzur Kaynağıdır
  Gökler Ötesine Seyahat (Miraç Hutbesi)
  Kurban  Bayramı Hutbesi
  İlk günlerde taze ve turfanda olarak heyecanla dinlediğimiz o dolgun-olgun sözlü hutbeleri, yazılı olarak düşüne taşına altlarını çize çize ve mümkünse müzakere ile okuyup istifade etmeye bakalım. 

  26 Eyl 2023 11:10
  YAZARIN SON YAZILARI