Devleti böyle soyuyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kamu zararına neden olan ‘yap-işlet-devret’ projeleri için 560 milyon TL’lik müşavirlik ihalesi gerçekleştirildiği ve bu ihalelerin hiçbirinin yasalara uygun olmadığı tespit edildi.

SHABER3.COM

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Sayıştay denetimleri, kurumun milyarlarca TL’lik hesap hataları ile yönetildiğini, bağlı birimlerinin ise kanuna aykırı ihalelerle yüz milyonlarca TL’yi yok ettiğini ortaya koydu. 2021 yılı Sayıştay denetimleri, Bakanlığın içerisinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Rapora göre, ‘yap, işlet, devret’ (YİD) ihale sisteminde dokümanların ihaleden önce oluşturulması ve mevcut mevzuatlara uygun olması gerekirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kurala uymadı.

Raporda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İhalelerin yapılmasına izin veren bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığından ihale dokümanı içinde bulunması gereken belgeler (teknik şartname ve sözleşme tasarısı gibi) ile esas ve usuller olmadan ihale yapılması hukuken mümkün olmadığından ihale izni verilmesi, ihale komisyonu oluşturulması, ihaleyi yapması, sözleşme imzalanması ve sözleşmenin uygulanması işlemleri dayanaktan yoksun kalmaktadır.”

HESAP HATALARI

Dönem sonu işlemlerinin muhasebe kayıtlarında eksiklikler bulunması, idari para cezası tahakkuk kayıtlarının yapılmaması, döner sermayeden karşılanan maddi olmayan duran varlık alımlarının bakanlık mali tablolarında izlenmemesi, kamulaştırma işlemlerinde kanun yollarına başvurulması sonucunda bedeli düşen taşınmazlara ilişkin muhasebe kaydının hatalı yapılması gibi uygulamalar, Bakanlıktaki diğer hatalar olarak sıralandı.

İLETİŞİM DEĞİL ZARAR BAŞKANLIĞI

İletişim Başkanlığı 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, tek işi iktidarın medya üzerindeki baskısını daha da artırmak ve “lobi” faaliyetleri yürütmek olan İletişim Başkanlığı’nın bir yılda yarım milyar TL’yi aşkın zarar ettiğini ortaya koydu.

Başında Fahrettin Altun’un bulunduğu İletişim Başkanlığı, Sayıştay denetimlerine göre 2021 yılına 422 milyon TL ödenekle başladı. Bu tutarla yetinmeyen Başkanlık, yıl içerisinde 184 milyon TL daha ödenek aldı. Bir yılda 607 milyon TL’lik harcama yapan İletişim Başkanlığı, buna karşılık sadece 50 milyon TL gelir elde edebildi. İletişim Başkanlığı’nın bir yıllık faaliyet zararı, 556 milyon 792 bin TL olarak kayıtlara geçti.

451 MİLYONLUK MAL VE HİZMET ALIMI

Sayıştay Raporu’nda, İletişim Başkanlığı’nın harcamaları da kalem kalem yer aldı. Buna göre, kurum bir yılda personele 95 milyon TL harcadı. İletişim Başkanlığı ayrıca 436 milyon TL’lik mal ve hizmet alım giderine imza attı. Cari transferlere 700 bin TL, malzeme giderine ise 19 milyon TL harcadı.

Sayıştay, kurumun denetim ve raporlama konusunda da büyük eksikliklerle karşı karşıya olduğunu tespit etti. Sayıştay, ayrıca şu tespite yer verdi:

“Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası belirlenmesi ve kurum çalışanlarına duyrulması, kurumsal risklerin belirlenmesi, iç kontrol risklerinin kurum personelinin katılımıyla belirlenmesi, değerlendirilmesi, risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi gibi iç kontrol uygulamalarında çalışmalar tamamlanmış ancak uygulamaya geçilmemiştir.”
<< Önceki Haber Devleti böyle soyuyorlar Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER