El-Melik

M. Ertuğrul İncekul

M. Ertuğrul İncekul

04 Oca 2022 11:52
 • “Ben melikim. Ben melikler melikiyim. Bütün meliklerin kalbi elimdedir. Bana itaat ettiğiniz zaman, onların kalblerini lehinize çeviririm, isyan ettiğiniz zaman aleyhinize çeviririm. Öyleyse kimseyi değil, nefsinizi levmedin!”    K.Hadis 

  Kendinden gafil olanların sözüdür ; ben her şeye hakimim! 
  Ben her şeyin sahibiyim! Gücüm ve kudretim her şeye yeter! 
  Ben her şeye mâlik değilim, benim mâlikim evrenin ve tüm varlığın Melikidir, sözü ise varlığı doğru yorumlamış ariflerin sözüdür.
  'Malik' her şeyin sâhibi olan Allah'tır.
  "Melik" ise hâkim-i mutlak, hükümdar ve sultan.
  Malik mülkün sahibi iken, Melik ise mülk üzerinde mutlak güç ve idare sahibidir.
  Evlat senin olur ama eğitiminde, yetiştirilmesinde zorlanırsın. 
  Zenginlik senin olur ama koruyamazsın.
  İlim senindir ama seni inkara götürür.
  Sağlık sana gaflet getirir.
  Ülke idare edersin ama senin hüsranın olur.
  Yani el-Melik, hem her şeyin gerçek sahibi hem de tam tasarruf edenidir.
  Tasarrufun hakkını vermek ise her şeye sahip olmak, El-Latif ismi  en ince noktalara nüfuz etmeyi gerektirir. Yerinde ve israf etmeden her şeyi amacına,  gayesine uygun kullanmaktır.
  El-Melik hayatın her noktasını, zerreleri yönetenin adıdır. 
  Cennetin muhafızı melek Rıdvan, cehennemin muhafızının adı  Mâlik'tir. Cehennem ayetlerinde tüm varlığın gerçek sahibi kendini öne çıkarır ve sahibiniz benim! der tüm celali ile...
  Hiçliğini haykırabilenler, sultan bir kul olma payesine erebilenler, gerçek varlığa erenlerdir.
  Nice göçmez denen, yıkılmaz denen melikler arkasında kocaman bir toz duman ,enkazlar bırakarak bu dünyadan sürgün edilmişlerdir.
  Ebedi olan, batıp gitmeyen , bütün hâkimlerin Maliki ve hükmünü bütün varlığa geçiren bir Hâkimler Hâkimi'dir. Bütün sultanlar, O'nun kapısında dilencilik yapar ve O'nun hükmü karşısında boyun eğerler. O ise Mutlak Hâkim’dir.
  Fizik ve metafiziğin yorumcusu Mevlâna ne hoş ifade eder; 
  "Nemrut'un ateşi İbrahim'in tevekkülünü artırdı "

  @ErtugrulIncekul

  04 Oca 2022 11:52
  YAZARIN SON YAZILARI