28 Şubat ve Günümüz Türkiye'sinde Haksızlık ve Hukuksuzluk: Bir Karşılaştırma

Cuma Karaman

Cuma Karaman

29 Şub 2024 00:24
 • Ülkenin son 70 yıllık tarihinde birçok askeri darbe ve muhtıra yaşanmış olmasına rağmen, 28 Şubat süreci ile günümüzde yaşanan haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşılaştırması üzerinde kısaca duracağız . Her iki dönemde de, toplumun belirli kesimlerine karşı adaletsiz uygulamaların yaşandığı açıktır; fakat, bu iki dönemi karşılaştırdığımızda belirgin farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

  28 Şubat süreci, Türkiye'de siyasi ve sosyal olarak derin izler bırakan bir dönem olarak hatırlanır. Bu dönemde, başörtülü kadınların eğitim hakları ellerinden alındı, kamusal alanda çalışmaları yasaklandı ve birçok tarikat ile cemaatler hedef alınarak baskılar yapıldı. Hukuksuzluk ve haksızlık o dönemde yaygın bir biçimde yaşandı. Ancak, günümüzde yaşananlar, 28 Şubat'a rahmet okutacak cinsten; çünkü bu defa, o günün mağdurları rolünde iktidara gelen kesim, 28 Şubat'ın gerçek mağdurlarına insanlık dışı, soykırıma varan tenkil girişiminde bulunmaktadır. Malvarlıklarına basın, medya, eğitim kurumları, şirketler ve evlerine el koydu, kendi siyasi yandaşlarına peşkeş çekti.

  Yine her iki dönemi kıyasladığımızda, 28 Şubat'ta şimdi olduğu gibi siyasi muhalifler, gazeteciler, aktivistler ve diğer bireyler hedef alınmamıştı; adaletsiz uygulamalara bugün kadar maruz kalınmamıştı. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı gibi temel insan hakları günümüzde en sık ihlal edilmektedir. Ayrıca, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda kabul edilemez bir durum ortaya çıkmıştır. Medya tek elde toplanmış ve basın özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmıştır.

  Sonuç olarak, 28 Şubat süreci Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönemeç olmuştur. Onu günümüzde yaşananlardan ayıran en önemli özellik o dönemde başörtülü, hamile, hasta, yaşlı ve bebeklerin hapse atılmadığı fakat hukuksuzluk ve ahlaksızlık yaşandığı bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Ancak, günümüzde yaşanan haksızlıklar ve mağduriyetlerin boyutlarına kıyasla, o dönemdeki zulümlerin çok daha hafif olduğu bir gerçek. Bugün, 28 Şubat'ın asıl mağdurları toptan bir imha, hapis ve sürgün hayatıyla karşı karşıyadırlar. 

  Ey ehli vicdan, izan ve iman sahipleri, 28 Şubat 1997 ve 28 Şubat 2024'ü Allah için bir karşılaştırın. Sonra vicdanınıza, izanınıza ve imanınıza dönün ve karar verin…

  Bir gün hukuk geri geldiğinde ve adalet yerini bulduğunda, işin vahameti asıl o zaman anlaşılacak ve görülecektir.
  29 Şub 2024 00:24
  YAZARIN SON YAZILARI