Arşın altındaki hazineler

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

02 May 2022 12:21
 • Nizâmî’nin İngilizce’ye çevrilmiş bir kitabında rastlamıştım, “Lillâhî künûzün tahte’l-arşı; Mefâtîtühâ, el-sinetü’ş-şuarâ… God hath Treasuries aneath the Throne, the Keys whereof are the Tongues of the Poets” Hadis-i şerif olarak rivayet edilen bu sözü şöyle tercüme edebiliriz: “Arş’ın altında Allah’ın (bilinmedik) hazineleri vardır; bunların anahtarları da şâirlerin dilleridir.” Mülhemûndan olduğuna dair hüsn-ü zannım olan “Gül Muştusu”  şairi merhum Sezai Karakoç’un müjdeli ifadelerinden bir kısmını takdim etmek istiyorum:

  Bahar dediğin de ne 
  Bulutun içinde kaybolan kuş
  Cihetsiz serçe sesleri
   (…)
  Güllerin içine yağdığı 
  Bahar aydınlıklarının
  Şeyhe yaklaşan bir mürit gibi
  Dolusu bahçemize 
   (…)
  Üç mevsim ölsen de 
  Hiç olmazsa dirilirsin baharda
   (…)
  Gülün açışı gibi
  Bahar söylenmeye başlar 
  Eriyen karlarla birlikte
  Derken kır otun diliyle 
  Fısıldar bir dirilişi
  Bir serçe mayıs sabahı 
  Tak tak vurur tahtaya
   (…)
  Araştırıyor gözleriyle kuşlukta biriken
  Muştulu kader seslerini
  Bir şey olacak biliyor ama ilerde
  Aşağıda çarşıda ve şehirde
  Tren yolunda lokomotiflerde
  Hiç görmediği büyük şehirlerde
  Bir şey olacak biliyor ama ilerde 
  Bağdat’ta Şam’da Kudüs’te
  İsmini söyleyemediği
  Söylemesi âdeta yasak olan 
  Batı illerinde 
  Güneşin battığı yerlerde
   (…)
  Bahar gelmiş gülü zorlamada
  Bulutun içinde gülün özü döğülmede
  Sonra bir yağmurla 
  Ufak bir esintiyle 
  Dökülecek bahçelerin üstüne 
   (…)
  Kerpiçte bir değişme var
  Ölü tozunda bir doğrulma
  Tüyleniyor  mezar  taşları
  Sızıyor saçaklardan kiremit kanı 
  Oluklardan akıyor 
  Dökülmüş çiçek tozlarıyla bulanmış su
  Arılar arılar içeceğiniz su bu su
  Kerpiç damlarımızın  oluklarından akan
  Baharla karışık su
  Eleğim sağma damlaları
   (…)
  Taş bile çiçeklenir baharda
   (…)
  Bahar yağmurları böyle güllere gebe 
  İner gökyüzünden bahçelere
  Nişanlarda gül şerbeti içilir
  Hastalara gül şurubundan ilaç
  Gül bir yeni yıl gibi
  Yetişir evlere muştu gibi
  Hızır fısıltısı say onu
   (…)
  Baharın  salavâtı  güller 
   (…)
  Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde 
  Yaşlısıyla genciyle
  Gül taşırlar dünyanın bütün ülkelerine
   (…)
  Bütün bunlar bir başlangıç güllerin açılmasına
  Bahçeleri aydınlatan bir mevlüde 
  Üstüne gül yaprakları dökülen masalarda
   (…)
  Salavatlarla gül dererler
  Gül dağıtır
  Gül satarlar
   (…)
  Güllerle döğdük birbirimizi her baharda
  Gül fırlattık birbirimize taş yerine 
  Gülle ıslattık birbirimizi
  Gül sularında yıkadık saçlarımızı
  Gül sularında yıkandık leğenlerle 
  Gül taşıdık okullara kitaplar arasında
   (…)
  Son insan ölmeden önce 
  Bir ülkü inecek bahçelere
  Beton ölümler arasına sıkışmış 
  Ay verimi küçük parklara 
  Gül tarhları gelecek
  Küçük parklara büyük kentlere yeniden 
  Doğduğum kasabadan 
  Size bir mutluluk  haberi gibi
  Gül gelecek
  Kıyamet demek gülün geri gelişi demek
  Gül Peygamber muştusu peygamber sesi
  Doğunun açılan alın yazısı
  Yırtılan kalbimin çile çiçeği
   (…)
  Sen engel olamazsın kış atlısı
  Bahar gelince gülün açılışına
   (…)
  Gül yaprağından kubbe
  Gül fidanından çatı 
  Gül kokusundan anne 
  Gül şurubundan aşk sanatı
   (…)
  Ölülerin üstüne dikilen güller
  Onları diriltmeye yeter
  Yeter ki, insanın canını yeşertecek
  Yaradılış baharının soluğu üfürülsün yüceden
   (…)
  -Bahar gelmiş Yusuf
  Çok düş gördük
  Gül getirilmiş hapisaneye
   (…)
  Gül gelmiş gül gelmiş
  Şam’dan bir bulut inmiş 
  Bağdat’tan bir rüzgar esmiş
  Sabah rüzgarları esmiş.
   (…)
  Gül tohumlarını saç bize 
  Gül bahçesi olan Türbenden 
  Ve komşun Tanrı evinden
  Ve sevgilin olan sevgilisi  olduğum
  Diri Diriltici olanın
  Acımasından bize…
  Merhum Sezaî Karakoç’a Cenab-ı Hak’tan rahmetler diler, Firdevs Cennetlerinin gülleri arasında olmasını dilerim. 


  02 May 2022 12:21
  YAZARIN SON YAZILARI