Kardeşliğin Kerameti

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * “Keramet” ihsan, lütuf, cömertlik mânâlarına gelen “kerem” kelimesinden türetilmiştir ve Allah’ın halk etmesiyle hak dostlarından sâdır olan fevkalâde hâl, söz, davranış, nazar, teveccüh ve tesir demektir. * “En büyük keramet, arızasız ve aralıksız Kur’ân ahlâkıyla yaşamaktır ve Allah’a en yakın olanlar da zannediyorum işte bu ruhun temsilcisi olanlardır.” * “Sırf Allah rızası için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin ciddî ve samimî tesânüdünün de çok kerâmetleri olabilir.” * Kardeşlik ve îsâr ruhunu sadece yeme, içme, giyme gibi hususlardan ibaret görmemek gerekir; belli bir makam, mansıp ve paye elde etme söz konusu olduğunda kardeşini kendine tercih etme de îsâr adına çok önemlidir. * “Kardeşlik ruhuyla birbirine perçinlenmiş şahıslardan oluşan bir cemaatin şahs-ı manevîsi, bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir ve pek çok inâyete mazhar olur.” * Zaman, şahıs zamanı değil, şahs-ı manevî zamanıdır. Cenâb-ı Hak, eğer toplumu içinden bulunduğu badirelerden halâs eyleyecekse, o şahs-ı manevî velayetiyle -inşaallah- halâs eyleyecektir.

SİTENE EKLE
<iframe width="650" height="385" src="http://www.shaber3.com/web-tv/embed/23185/650/" allowfullscreen frameborder="0"></iframe><br/><p><a href="http://www.shaber3.com/web-tv/kardesligin-kerameti-23185-video-haberi/" target="_blank" title="Kardeşliğin Kerameti">Kardeşliğin Kerameti </a> | <a href="http://www.shaber3.com/web-tv/" target="_blank" title="Samanyolu Haber">Samanyolu Haber</a></p>
  • 23 Tem 2018 13:41