Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şunları söyledi.: iman, -esasen- kalbin tasdikinden ibarettir. İmanın derinleşmesi, kalbe ait bir uf’ûledir (??????, görev, fonksiyon, vazife), bir aksiyondur; onun derinleşmesi, o inancın işe yarar hale gelmesi, çok ciddî aksiyona bağlıdır. Onun için, nerede “iman” denmiş ise, hemen arkadan “amel-i sâlih” de denmiştir; imanın amel-i sâlih ile takviyesine işaret edilmiştir. İmandan, iman-ı billah’tan hemen sonra “marifet” denmiştir, “muhabbet” denmiştir, “zevk-i ruhanî” denmiştir, “aşk u iştiyâk-ı likâullah” denmiştir. Bunlar ile takviye ediliyor ise şayet, o iman, imandır; yoksa dil ve dudakta kalan, onların kıpırdaması ile dökülen bir kısım yalancıktan kelimeler demektir. Nitekim dil ve dudakla bazı şeyler diyebilirler. Mesela, “Siyasî İslam!” diyebilirler; “Onu getireceğiz!” diyebilirler. Hatta cetlerin ocaklarını o istikamette istismar edip kullanabilirler, “Osmanlı Ocakları” diyebilirler. O ocaklar, belli hakikati ikâme etmeye matuf idi; jurnalcilik yapmak için değil, istihbarat hesabına çalışmak için değil, kendileri gibi düşünmeyenleri arkadan vurmak için değil… Yapılan şeyler, şimdi onlar; onun için bunlar “teessüs” ediyor; bir kısım tesisatı yıkmaya matuf teessüsât bunlar. Geçiyoruz…

SİTENE EKLE
<iframe width="650" height="385" src="http://www.shaber3.com/web-tv/embed/23287/650/" allowfullscreen frameborder="0"></iframe><br/><p><a href="http://www.shaber3.com/web-tv/ahireti-unutanlar-her-seyi-yapar-23287-video-haberi/" target="_blank" title="Ahireti unutanlar her şeyi yapar">Ahireti unutanlar her şeyi yapar </a> | <a href="http://www.shaber3.com/web-tv/" target="_blank" title="Samanyolu Haber">Samanyolu Haber</a></p>
  • 18 Ağu 2018 17:43