Vergi dairelerine e-haciz hedefi kondu

Vergi dairelerinin yeni yıl için belirlenen ‘e-haciz’ hedefleri üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi.

SHABER3.COM

PTT ve 40 bankayla imzalanan protokoller çerçevesinde, kamuya veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan mükelleflere elektronik ortamda haciz konuluyor.

Sözcü’den Nedim Türkmen’in haberine göre her vergi dairesinde kayıtlı mükellef sayısına göre ‘günlük e-haciz hedefi’ belirlenirken, vergi daireleri bu hedefi tutturmak için gece gündüz fark etmeksizin, borcu olan mükelleflerin maaş ya da banka hesabında bulunan para, altın, döviz gibi mal varlığına el koyabiliyor.

Maliye Bakanlığı e-haciz sistemini kurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Merkezi Kayıt Kuruluşu, PTT ve 40 bankayla protokoller imzalamıştı.

Uygulamada yapılan hatalar

Habere göre, ‘e-haciz’ uygulamasında çok sık karşılaşılan sorunlar ve hatalar şu şekilde:

* E-haciz uygulanabilmesi için borçlulara mutlaka ödeme emri tebliğ edilmesi gerekiyor. Ödeme emri tebliğ edilmeden hiçbir borçluya e-haciz uygulanamaz.

* Vergi daireleri vergi mükelleflerinin banka nezdinde hak ve alacağı bulunup bulunmadığına ilişkin bir tespit yapmadan e-haciz uyguluyor.

* Bankalar, Maliye Bakanlığı ile yaptıkları protokole aykırı bir şekilde, e-haczi bir gün için uygulamaları gerekirken, geleceğe yönelik olarak da devam ettiriyor.

* Vergi dairelerinin mükelleflerin bütün banka hesaplarına e-haciz işlemi uygulamaları nedeniyle, örneğin 100 bin lira borcu olan bir mükellef için 300 bin liralık e-haciz uygulanması durumu ortaya çıkabiliyor.

* Bankalar, kendilerine hiç borcu olmayan vergi mükelleflerinin kredi limitlerine bile e-haciz uygulaması yapabiliyor.

* Bankalar kredi, kredi kartı ya da kredili mevduat müşterisi olan vergi mükellefleri ile ilgili olarak vergi dairesi ya da SGK’dan bu tür bir e-haciz geldiğinde, borçlu vergi mükellefi müşterisinden kredilerini kapatmasını istiyor ya da bu mümkün değilse mükellefin kredi limitini düşürüyor.

* Kamu alacağını aşan tutarda haciz uygulayan bankalar borcu aşan kısmı mükelleflere iade etmede direnç gösteriyor. Bankalar mükellef-vergi dairesi ilişkisinde sorumluluk almak istemiyor.

* Vergi mükelleflerinin çeşitli nedenlerle, özellikle KDV’den mahsup talebi var ise bu talepler vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmediği için, borcu olmayan mükellefe e-haciz uygulaması yapılabiliyor.

* Vergi mükelleflerinin emekli maaşlarına veya emekli maaş hesaplarına e-haciz uygulanmaması gerekmesine rağmen uygulandığı görülüyor.

* Vergi daireleri ücret ve maaş hacizlerinde kuralına dikkat etmeden e-haciz yapıyor. Ayrıca asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin 1/10’undan fazlasının haciz edilemeyeceği düzenlemesi ihlal ediliyor.

* Son dönemlerde şirket borcu nedeniyle amme alacağının şirketten tahsil edilip edilemediği sonucuna ulaşılmadan, şirket yönetim kurulu üyelerinin ya da şirket ortaklarının hesaplarına e-haciz uygulandığı da görülüyor.
<< Önceki Haber Vergi dairelerine e-haciz hedefi kondu Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER