Peygamberimizin suyu böyle için tavsiyesi

Hayatın her alanını latif dokunuşlarla tezyin eden Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), su içerken de bize tavsiyeleri var.

Peygamberimizin suyu böyle için tavsiyesi

Kendileri suyu oturarak ve üç yudumda içerdi. Efendimiz (sas) suyu böyle içmenin sağlık yönüne de vurgu yaparak, “Suyu üç nefeste içen kimse suya iyice kanar, böylece susuzluğu teskin edilmiş olur.” “Suyu üç nefeste içmek sağlık için daha faydalıdır.” Efendimiz (sas) ayrıca: “Suyu, çocuğun emmesi gibi için. Depodan doldurur gibi içmeyin. Ondan ciğer hastalıkları zuhur eder.” buyurmuştur. (Müslim, Tahâret, 65; Eşribe, 121)

GÖKLER ÖTESİNDEN NURLAR
Hiçbir konuda: Allah’ın dilemesine bağlamaksızın, “Ben yarın mutlaka şöyle şöyle yapacağım” deme! Bunu unuttuğun takdirde Allah’ı zikret ve: “Umarım ki Rabbim, doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar” de.
(Kehf 23-24)

SÖZ SULTANI’NDAN (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM)
Hz. Ömer’in oğlu Hz. Abdullah (ra) Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu naklediyor: “Çok konuşanın çok kusuru, çok kusuru olanın da çok günahı olur. Günahları çok olanın da tevbe ve istiğfarla onları temizlemediği takdirde hakkı ateştir. O takdirde kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hep hayır konuşsun ya da sussun!” (Mu’cemü’l-Evsat, 6/328; Müsnedü’ş-Şihâb, 1/236; Mecmeu’z-Zevâid, 10/543)

RABB’E MÜNACÂT
Ey istekleri geri çevirmeyen Allah’ım! Farkında olarak ya da olmayarak, bilerek veya bilmeyerek, her ne hal üzere yaparsak yapalım Senin mutlaka bildiğin yakışıksız işlerimizi ve hatalarımızı bağışla.

SALAVATNÂME 
Allahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihîve sellim ve eczihîannâ hayrel cezai.
<< Önceki Haber Peygamberimizin suyu böyle için tavsiyesi Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER