MEB'den ders kitapları kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB), bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

SHABER3.COM

MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, ders kitabı ve eğitim araçları nitelikleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanacak.

Yeni kriterler şöyle:

- Ders kitaplarında aranan nitelikler, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri kapsayıcı şekilde belirlendi.

- Ders kitaplarının kalitesinin arttırılması amacıyla kitap yazım sürecinde program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik uzmanı bulundurulması zorunlu hale getirildi.

- Basılı materyallerin yanı sıra çağın gereksinimleri doğrultusunda dijital ve mekanik içeriklerin de yer alması hedeflendi.

- Dijital ve mekanik içeriklerin uzman kişilerce incelenmesinin gerekliliği doğrultusunda "çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı" tanımı eklendi.

- Türkçe ve yabancı dil ders kitapları, dinleme ve izleme becerisini kazandırmaya yönelik elektronik eğitim içerikleri ile takım halinde hazırlanacak ve değerlendirmeleri birlikte yapılacak.

- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli öğretmenler için hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında engel durumları dikkate alınacak.

KİTAPLARIN İLK SAYFALARINDA YER ALACAK UNSURLAR

- Kitaplarda yer alacak Türk bayrağının, Türk Bayrağı Tüzüğü'ne uygun olması gerekiyor.

- İkinci yaprak ve devamında, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarına ait kitaplarda, yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası, yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.

- İlkokul 4'üncü, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim kitaplarında, ikinci yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı, yaprağın arka yüzünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ile resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.

AZINLIK OKULLARI VEYA YABANCILARCA AÇILMIŞ ÖZEL OKULLARIN KİTAPLARI

- Azınlık okulları veya yabancılar tarafından açılmış özel okullar, kendi dillerinde okutulmak üzere hazırladıkları yahut hazırlattıkları ders kitapları ve bu kitapların yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshasını, incelenmek üzere ilgili hizmet birimi kanalıyla Başkanlığa gönderecek. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyonca incelenecek. Başvuru sahibi tarafından hazırlanmış ve okutulmakta olan ders kitapları, azınlık okullarınca kendi dillerine çevrilerek okutulmak istenmesi halinde ilgili hizmet birimi ile iş birliği yapılarak Başkanlıkça belirlenen usullere göre incelenecek.

<< Önceki Haber MEB'den ders kitapları kararı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER