İşte Millet İttifakı’nın ‘ programı’

Sağlıktan eğitime, yargıdan dış politikaya 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı'nın 'Ortak Mutabakat Metni' açıklandı

SHABER3.COM


CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ve son toplantısında ‘Miilet İttifakı’ adını alan Altılı Masa, hükümet programını kamuoyuyla paylaşıyor. Ankara Congresium Kongre Salonu’ndaki lansmanda, üzerinde dört aydır çalışılan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ altı genel başkan yardımcısı tarafından açıklanıyor.

MUTABAKAT METNİNDE NELER VAR?

“Hukuk, Adalet ve Yargı” başlığı altında toplanan Ortak Mutabakat metni, dokuz ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Metin, iktidara gelmeleri halinde Millet İttifakı’ın uygulayacağı politikaların temellerini içeriyor.

Dokuz başlıktan oluşan Mutabakat Metni 2 binden fazla madde içeriyor:

1. Adalet, hukuk, yargı
2. Kamu Yönetimi
3. Yolsuzlukla mücadele, şeffalık ve denetim
4. Ekonomi, Finans ve İstihdam,
5. Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
6. Sektörel Politikalar
7. Eğitim ve Öğretim
8. Sosyal Politikalar,
9. Dış Politika, Savuma, Güvenlik ve Göç Politikaları

Bu dokuz başlıkta öne çıkan maddeler şöyle:

HUKUK, ADALET VE YARGI

– Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilecek

– Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak.

– Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alınacak.

– TBMM’de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kurulacak .

– Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanınacak.

– Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapılacak.

– Olağanüstü hal kararnamelerine son verilecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşürülecek.

– Çoklu baro sistemine son verilecek.

– Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son verilecek.

– Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ŞEFFAFLIK VE DENETİM

– TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kurulacak

– Siyasi Etik Kanunu’nu çıkarılacak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kurulacak, grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulacak.

KAMU YÖNETİMİ

– Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

– Bakan yardımcılıkları kaldırılıp, müsteşarlık sistemi kurulacak.

– Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecek.

– Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredilecek.

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılacak.

– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandırılacak.

– Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak.

– Hazine, Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandırılacak.

– Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandırılacak.

– Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak.

– Strateji ve Planlama Teşkilatı kuralacak

– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlanacak şekilde değiştirilecek, kurulun tarafsızlığı ve özerkliği güvence altına alınacak.

– SPK’nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına izin verilmeyecek.

– Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu kurulacak.

– Türkiye Şeker Kurumu kurulacak.

EKONOMİ, FİNANS VE İSTİHDAM

-Yeşil dönüşümü ve dijital devrimi merkezine alan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma stratejisiyle ve yatırım, istihdam, verimlilik ve teknoloji eksenli bir dönüşümle Türkiye’yi “Orta Gelir Tuzağından” kurtarıp, “Yüksek Gelirli Ülkeler” arasında sağlam ve kalıcı bir konuma getirilecek.

-Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilecek.

– Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelir en az iki katına çıkarılacak.

– Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandırılacak.

– 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluk sıfırlanacak.

– Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi kaldırılacak.

– Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısı azaltacağız
<< Önceki Haber İşte Millet İttifakı’nın ‘ programı’ Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER