Hristiyanlık nedir? Hristiyanlar neye inanırlar?

Samanyoluhaber.com yazarı İlahiyatçı Dr. Ali Demirel yeni bir yazı dizisine başlıyor.. Okuyuculardan yoğun gelen sorular ışığında başlayan bu yazı dizisinde Hıristiyanlıkla ilgili merak edilen soruları hergün sizlerle paylaşacağız.. İşte ilk gün soruları ve cevapları

SHABER3.COMDr. Ali Demirel- Samanyoluhaber.com 
Son günlerde özellikle Avrupa’da yaşayan okurlarımız, gerek mail yoluyla gerekse dost meclislerinde Hıristiyanlık ile alakalı pek çok soru sordular. “Hıristiyanlığı tanıma rehberi” tarzı özet mahiyetinde bilgiler verseniz şeklinde ricada bulundular. Bunun üzerine bu çalışmayı yapmak durumunda kaldık.
İlk sorudan başlayalım:

Hıristiyanlık nedir? 

Hıristiyan sözcüğü Hz. İsa’ya mensup olan, ona inanan anlamına gelir. Şüphesiz Hz. İsa (a.s.) insanları iyilik ve güzelliklere yönlendirmek için Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Günümüzde Hıristiyanların çoğunluğu Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu ve Tanrı olarak kabul ederler. Yine Hıristiyanlara göre onun yeryüzüne geliş sebebi kendini kurban ettirerek insanlığı aslî günahtan kurtarmaktır.
Hıristiyanlık, yaklaşık 2000 yıl önce Hz. İsa’nın etrafında oluşmuş ve Hz. İsa’dan sonra yeni yorum ve reformlara uğramış bir dindir. Bu reformların en önemlisini St. Paul (Pavlos) yapar. Hıristiyanlığın yayılmasında, daha sonra İncillerin yazılmasında ve kiliselerin kurulmasında isimlerine “havarî” denilen Hz. İsa’nın 12 arkadaşının büyük rolü olur. 
Başlangıçta Hıristiyanlık zor şartlar altında varlığını sürdürür. Ancak Bizans İmparatorluğu’nun devlet dini oluşundan sonra (M.S. 313) daha kolay yayılır. 

Hıristiyanlık inancı ve ibadetleri nasıldır? 
Sembolü, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmiş olduğunun simgesel resmi olan haç’tır. Tanrı anlayışı “Baba-Oğul-Kutsal Ruh”tan oluşan üçlü birlik, yani teslis inancı şeklindedir.
Hıristiyanlara göre Âdem ve Havva’nın işledikleri aslî suçtan insanlığı kurtarmak için Tanrı’nın oğlu Rab İsa kendisini feda etmiştir.
Kutsal kitapları Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşan Kitab-ı Mukaddes’tir. Hıristiyanlar için bu kitapların içinde İncillerin yeri çok daha önemlidir. Peygamber inancı vardır. Ancak Hıristiyanlar Hz. İsa’yı bir peygamber olarak değil, Tanrı’nın oğlu ve dolayısıyla Tanrı olarak kabul ederler.
İbadet yerleri, kilisedir. Kutsal günleri, pazardır. İbadetleri, günlük ibadetler, pazar ayinleri ve diğer önemli günlerdeki ibadetler. Bunları şöylece sıralayabiliriz:
Vaftiz: Hıristiyanlığın en önemli ritüellerinden birisidir. Hıristiyanlığa girebilmek için kilisede din adamı tarafından çocuğu suya daldırarak ya da üzerine su serpilerek yapılan törenin adıdır. Hz. Adem’le Havva’dan intikal eden ilk (aslî) günahtan temizlenmek için yapılır. 

Evharistiya (Ekmek-şarap ayini): Çarmıha gerilmeden önce Hz. İsa’nın havarilerle yediği son akşam yemeğinin hatırasıdır. Bugün kiliselerde yapılan Evharistiya âyininde verilen ekmek ve şarap kurban olarak nitelendirilir.

Konfirmasyon (kuvvetlendirme): Vaftiz edilen çocuğun takdis edilmiş yağla vücudunun çeşitli yerlerinin yağlanmasıdır. 

Günah itirafı: Papaz’ın affetme yetkisine sahip kilise adına itirafta bulunanların günahlarını bağışlamasıdır. 

Rahip takdisi: Kilise hiyerarşisinin üç üst merhalesinde bulunan diyakoz, papaz ve piskoposların takdisi âyinidir.

Nikâh: Bir âyin olarak evliliğin kilise tarafından kutsanmasıdır. Genellikle kadının bağlı bulunduğu kilisede yapılır. Katolik ve Ermeni Kiliseleri, boşanmaya kesinlikle izin vermez. Ortodoks Kiliselerinde boşanma belirli şartlara bağlıdır. 

Bayramları, yılbaşı olarak da bilinen “Christmas” (Hz. İsa’nın doğumu) ve Paskalyadır. 

YARIN : İnanç esasları nelerdir?
Hıristiyanlık inancında kaç tür kilise vardır? << Önceki Haber Hristiyanlık nedir? Hristiyanlar neye inanırlar? Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER