Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan BM Genel Kurul kapsamında etkinlik

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (UNGA) 78. Oturumu çerçevesinde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), New York’ta 27 ülkeden 52 Küresel partneri ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” etkinliklerinde bugün farklı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi.

SHABER3.COMSAMANYOLUHABER - NEW YORK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (UNGA) 78. Oturumu çerçevesinde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), New York’ta 27 ülkeden 52 Küresel partneri ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” etkinliklerinde bugün farklı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Küresel Ortakları, 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı çerçevesinde, barışta istikrarı ve küresel kalkınmayı teşvik etmek için önemli konuları tartışmak üzere iki oturumluk toplantı düzenledi.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı’na katılan sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler, uzmanlar ve insan hakları savunucularından oluşan heyetlerler yuvarlam masa toplantılarında bir araya geldiler. Oturumlar ünlü John Jay Ceza ve Adalet Koleji’nde gerçekleşti. 

Katı rejimlerin çoğalması beraberinde vahşetleri ve suça teşviki artırdı

İki ayrı oturumda bütün insanlığı ilgilendiren, kalkınmanın temel zorlukları ele alındı ve kapsayıcı çözümler sundular. İlk oturumda Sürdürülebilir Barış ve Kalkınmada İnsan Hakları Savunucularının Rolü tartışıldı. 

Romanya National Üniversite’sinde siyasi çalışmalar ve kamu yönetimi bölümü uzmanı Silvia Osman, dünyanın çok bölgesinde artan jeopolitik ve güvenlik riskleri göz önüne alındığında, çok yönlü Küresel Hedeflerin elbetteki tehlike altında olduğu vurguladı. 

Daha önce yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin raporuna atıfta bulunan Silvia Osman, bu manada hedeflerin yalnızca yüzde 15'ine ulaşılabildiğini belirtildi. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının dönüştürücü ve yerel bazda rehberlik yapması sonuca daha çok yaklaştırabilir dedi. 

Sunumlar esnasında otokrasi ve cinsiyet ayrımcılığı, katı rejimlerin çoğalması beraberinde vahşetleri ve suça teşviki artırdığı görüşü dile getirildi. Yine bu açıdan sivil toplum aktörlerinin ve insan hakları savunucularının halklar içinde güven inşa etmede önemli bir rol oynayabileceğine vurgu yapıldı. İnsan merkezli bir barış ve güvenlik yaklaşımını güçlendirerek ötekileştirilmiş grupları, sosyal ve politik olarak baskı altındaki bireyleri temsil etmeye devam etmenin gerekliliğinin altı çizildi.

Kenya’dan, Küresel Gençlik temsilcisi, Dünya İzci Hareketi Örgütü üyesi İvy Murugi ise STK’ların problemleri aşma adına toplumun tabanından yukarıya kadar ulaşabilme imkanını anlattı. Özellikle bu konuda gençleri özgür ve sınır aşan yaklaşımlarına örnek verdi. 

Murugi, bu manada eğitim kurumlarında genç toplum gönüllüleri, insan hakları savunucuları, kadın liderler ve genç aktivistlerin kapsayıcı eylem odaklı stratejiler oluşturma aşamalarına dahil edilmesine çağrı yaptı. 

Yerel karar alma organlarında genç lider anlayışını güçlendirmenin önemi, STK’ların verimli çalışmalarına engel teşkil eden manileri kaldırmak, siyasallaşan yargılar, sınırlı ifade özgürlüğü, toplumda cinsiyet ayrımı vb konular ilk oturumda ele alınan konular oldu.

Turkey Tribunal avukatlarından birisi olan Johan Heymans ise Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini, devlet kurumları tarafından kitlesel baskıları, yurtdışında kaçırılan Hizmet Hareketi gönüllülerini bu babdan odaklanması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Sosyal soykırım denilebilecek bu büyük olayların Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC ) taşıdıklarını söyledi.

Eğitim, sağlık, yoksulluk ve şiddetin çözümünde STK’ların rolü


İkinci oturumda ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Sivil Toplumun Katkıları ele alındı. Ortak Gündem, sivil toplumu ve STK'ları toplumumuzda olumlu etki yaratacak çözümler üretme çabalarına katılmaya teşvik etmek oldu. 

Yunanistan Vima gazetesinde köşe yazarı Tania Bozaninou, sivil toplumun anlamlı katılım yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın yol alabileceğini, kriz seviyesine gelen sorunların sivil anlayış ile çözüleceğini vurguladı. 

Tania Bozaninou, Sivil toplum kuruluşlarının toplumun ihtiyaçlarına hizmet etme konusunda karşılaştığı zorluklar ve tehditlerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan açıklamalar yaptı.

Sunduğu öneriler içinde “Barış ve kalkınma için sivil toplum alanının desteklenmesi ve korunması; Dünya çapında sivil toplum ve STK'lar arasında ortaklıklar ve işbirliği oluşturmak; Olumlu toplumsal değişim yaratan yenilikçi proje ve girişimleri desteklemek; Eğitim, sağlık, yoksulluğun ortadan kaldırılması, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve yerli sorunları da dahil olmak üzere birçok farklı alanda çalışan STK'ları ön plana çıkartmak gerekir” dedi.
<< Önceki Haber Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan BM Genel Kurul kapsamında... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER