Çok konuşulan af tasarısı sızdı iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği af taslağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SHABER3.COM

Ankara kulislerinde affın Haziran ayında çıkabileceği konuşulurken, Aydınlık gazetesi af taslağı olduğu öne sürülen metni yayınladı.

Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanan habere göre af taslağı 9 maddeden oluşuyor. Af taslağına göre 1 Ocak 2016 tarihinden önce işlenmiş suçlarda ve devam eden davalarda ceza üst sınırı beş yıl olanlara erteleme gelecek.

‘CEZA ALAN HÜKÜMLÜLERİN CEZASINDAN 5 YIL DÜŞÜRÜLECEK’

Taslağın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olarak yürürlüğe gireceği belirtilirken, KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren ceza alan hükümlülerin cezalarından beş yıl düşülecek.

Devam eden dava ve soruşturmalar da düşürülecek. Ceza alan mahkumların bir kısmının da kalan sürelerini açık cezaevlerinde tamamlaması öngörülüyor.

Taslağa göre cinsel suçlar ile terör örgütü yöneticiliğinden hüküm giyenler ve müebbet hapis cezasına çarptırılanlar af kapsamı haricinde bırakılacak.

TASLAKTA YER ALAN MADDELER

Af taslağında dikkat çeken bazı önemli maddeler ise şöyle:

Madde 3:

Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıl indirilir…

Madde 4:

01 Ocak 2016 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı beş yılı geçmeyen suçlardan dolayı… dava açılmamış veya… henüz hüküm verilmemiş … ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir…

Madde 5:

Erteleme konusu suçun dava zaman aşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir.

Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir.

Madde 6:

Bu bentle ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde verilen ceza, dava zamanaşımı süresince ertelenir.

Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, mahkûmiyet vaki olmamış sayılır.

Madde 7:

Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Madde 8:

Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi hali olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal toplam cezaları beş yıldan fazla olanlar kalan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilirler.

Madde 9:

Bu kanundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 102/1. Maddesinde “davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması” hariç, 102/3a,b,c,d,e, 102/4, 102/5, yine aynı kanunun 103/1a,1b, 103/2, 103/3a,b,c,d,e, 103/4, 103/5, 103/6, 104/2 ve 104/3 maddesi kapsamındaki suçlar ile terörle mücadele kapsamına giren, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler yararlanamaz.

ÖNEMLİ DETAYLAR

Gazeteye konuşan avukat Ertuğrul Cem Cihan şunları söyledi:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talebini AKP’nin dikkate almış olduğunu görüyoruz. Bu affın çıkacağı kesin. Meclis kapalı olduğu için affı Kanun Hükmünde Kararname ile çıkaracaklar. Yani infaz kanununda bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeleri de KHK ile geçirecekler. Daha önce de bunu yapmışlardı. Daha önceki düzenlemelerde denetimli serbestlik yöntemini uzatma yoluyla yapmışlardı ve suç kapsamı daha dardı.”

‘CEZAEVLERİ BOŞALACAK’

İnfaz kanununda yapılacak düzenlemeyle mahkûmların kalan cezalarından toplamda 5 yıl indirim uygulanacağını hatırlatan Avukat Cihan, “Bu demektir ki kapalı cezaevlerinin neredeyse tamamı boşalacak. Cezası az kalan mahkûmların bir kısmı da açık cezaevine geçecek” ifadesini kullandı.

5 yılın hükmedilen cezadan değil, bizzat cezaevinde kalınacak süreden düşüleceğini belirten Cihan, “Bu, adli mahkûmlar için cezasının bitmiş olduğunu anlamına geliyor. Neredeyse cezaevlerinin hepsi boşalmış olacak” dedi.

Taslağa göre, uyuşturucu satıcıları, uyuşturucu kaçakçıları, hırsızlık, yağma, gasp ve cinayet suçu işleyenler de aftan yararlanacak. Avukat Cihan taslakla ilgili başka bir ayrıntıyı da şu sözlerle anlattı:

“2016 öncesinde işlenen suçlar için bu tasarı hazırlanmış. Henüz kesin hükme bağlanmamış, yargılaması devam eden kişiler için cezanın üst sınırı 5 yıla kadarsa yargılama ertelenecek. Hakkında bir hüküm verilmiş olup da firari olanlar düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde adli makamlara başvururlarsa haklarında infaz uygulanmayacak. Diyelim ki bir şahıs işlediği suçtan 5 yıl ceza aldı, yurtdışına kaçtı. Eğer bu kişi Türkiye’ye gelip adli makamlara giderse, affedilmiş olacak.”

Cumhur İttifakı’nın devam eden yargılamalar için 2016 yılını mı milat alacağı ise henüz net değil. 2018’e kadar olması yönünde talepler olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, ittifakın tarih değişikliği yapabileceğine dikkat çekiliyor.

Tasarı aynı zamanda sicil affı anlamına gelmiyor. Yani hüküm giymiş suçlunun sicilinde bir değişiklik olmayacak. Hazırlanan taslağın fiili af anlamına geldiğini, MHP’nin talebinin tam da bu olduğunu vurgulayan Avukat Cihan, “Seçim kaygısıyla, oy almak için yapıyorlar” iddiasında bulundu.
<< Önceki Haber Çok konuşulan af tasarısı sızdı iddiası Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER