Bylock davalarıyla ilgili şok bir belge ortaya çıktı

Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusunda çalışmalarıyla tanınan Human Rights Defenders (HRD)Derneği Sosyal Medya aracılığıyla Bylock konusunda bir bilgilendirme çalışması yaptı.

SHABER3.COMTürkiye'de yüzbinlece kişi uydurma delillerle en temel insan haklarından mağdur ediliyor. Mağduriyet gerekçesi yapılanlardan biride yüzlerce telefon uygulaması gibi bir haberleşme uygulaması olan telefonunda 'Bylock' uygulaması bulundurulması. Bu uygulamayı yüklemenin suç oluşturup oluşturmaması bir yana delil toplama açısından da yaşanan süreç hukuksuzluklarla dolu. 

Türkiye'de yaşanan bu mağduriyetleri dile getirmek, mağdurlara hukuki destek olmak için çalışan derneklerden birisi olan Human Rights Defenders (HRD) Derneği Bylock iddialarıyla ilgili önemli deliller ulaştı. 

Sosyal Medya hesabından duyulan belgelere göre mahkemelere 'Bylock' delili olarak sunulan verilerin tamamı sakat. Belgelerin alındığı söylenen Litvanya'da oluşturulan devlet kurumlarını ve meclis araştırmasının ortaya koyduğu belgeler Türkiye'deki mahkemelere verilen verilerin çoğunun uydurma olduğunu, elde ediliş biçiminin tamamen hukuksuz olduğunu ortaya koyuyor..

İşte Human Rights Defenders (HRD) Derneği sosyal Medya hesabından yaptıkları duyurular 

1. Türkiye’de on binlerce kişi, Uluslararası Yargıçlar Birliği’nin (IAJ) tanımlaması ile Whatsapp türü bir uygulama olan ByLock iletişim programını kullandığı iddiasıyla hapsedildi. 
2- Bylock kullandığı iddia edilen gazeteci, hukukçu, akademisyen, bürokrat, öğretmen, işadamı, sporcu vs. her kesimden insan terörist olarak suçlandı.
3. Tutuklanan kişi sayısı 150 bine yaklaştı: 
- Tutuklu 17 bin civarındaki kadının yaklaşık 800 ü çocuklarıyla birlikte hapsedildi.
- Onlarca yaşlı, engelli ve ağır hasta hukuka aykırı olarak tutuklandı.

4. 15 Temmuz 2016 tarihini takip eden bir hafta içinde Türkiye’de toplam sayısı 13500 olan hâkim savcıdan yaklaşık 5000 tanesi ihraç edilmiş ve bunların 3500’ü tutuklanmıştır. Bu baskı ortamında, Türkiye’de bulunan hiçbir yargıç ByLock’un delil olup olmadığını tartışamamaktadır. 


5. Oysaki, ByLock kullanmış kişilerin listeleri, Türk İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından oluşturulmuş ve mahkemelere gönderilerek, listedeki kişilerin tutuklanması talimatı verilmiştir.


6. Siyasi baskı altındaki Türk mahkemeleri, gelen listelerdeki bireyleri hukuksuz bir şekilde tutuklasa da, uluslararası hukuk normlarınca ByLock kullanmak suç değildir. 

7. Türk İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hukuka aykırı şekilde hazırladığı anlaşılan ByLock kullanıcı verileri 'hukuki delil' niteliğinde değildir ve mahkemelerce kullanılması uluslarası hukukun açık ihlalidir.
8. Bylock konusunda öncelikle şu hususların bilinmesi gerekir:

ByLock programına yayın hizmetini Litvanya da bulunan Cherry(Baltic) Server vermiştir. Dolayısıyla gerçek ByLock kullanıcı verileri Litvanya’da ki Cherry Server'da tutulmuştur. 

9. ByLock kişisel verilerinin mahkemelerde kullanılabilmesi için Litvanya’da bulunan kişisel verilerin Türk Adalet Bakanlığı ile Litvanya Adalet bakanlığı arasında adli yardımlaşma yoluyla alınmış olması gerekir.

10. Oysa, mağdurlar adına yaptığımız araştırmalarda Türk makamlarının adli yardımlaşma olmadan binlerce ByLock kullanıcı kişisel verilerini çaldığı veya istihbari fişleme çalışması ile ürettiği tespit edilmiştir. 

11. Halbuki kişisel veriler, hem uluslararası hukuk normlarına hem de Türk yasalarına göre hâkim kararı olmadan elde edilemez, hukuken elde edilmeyen veriler delil olarak kabul edilemez ve mahkemelerce kullanılamaz. 

12. Bu gün, MİT’in ByLock kullanıcı listesi olarak mahkemelere gönderdiği Excel listesinin çalıntı veya uydurma olduğunu ispat eden iki belge ve bir bilgiyi paylaşmak istiyoruz.

13. İlk belge: 19.10.2017 tarihinde Litvanya Meclisi Hukuk Düzeni Komitesinde hükümet temsilcisi Julius Sabatauskas’a sorulan ‘’ByLock kullanıcı verilerini Türk makamları ile paylaştınız mı? Sorusuna Hükümet adına cevap veren Sabatauskas ‘’Türk makamlarının ByLock kişisel verilerini usülüne uygun olarak elde ettiklerine dair bir bilgilerinin olmadığını’’ belirterek adli yardımlaşma yapılmadığını hükümet adına deklare etmiştir. (komite kararı eklenecek).

14. İkinci belge: Mağdurlarca Litvanya savcılığına yapılan suç duyurusuna karşılık savcılık kararında ‘’ Türk makamları ile veri paylaşımı yapılmadığı, bilakis verilerin Claudia Martins adında bir kullanıcı tarafından hacklenerek alınmış olabileceği’’ belirtilmiştir. (buraya savcılık kararının ilk sayfası ve ilgili hacklemeye ilişkin sayfası eklenecek. İsim karartılacak)


15. Son olarak; ByLock kullanıcı listesi Litvanya’da ki server şirketinden hukuki olarak istenmiş midir? Bu soru Bylock mağdurlarınca Cherry Server’e E-Mail yoluyla sorulmuştur. Cherry Server, ‘’hiçbir kişi veya kurumla bilgi paylaşımı yapmadık’’ şeklinde cevap vermiştir. (buraya server mail cevabı dercedilecek)


16. Bu bilgi ve belgeler ışığında; Türkiye ve Litvanya arasında adli yardımlaşma olmadan ve hiçbir hâkim kararı olmadan elde edilmiş kişisel verilerin, MİT tarafından çalınmış veya uydurulmuş olduğu kesinleşmiştir.
17. Türkiye de ByLock mağduru olarak yargılanan tüm vatandaşların sitemizden
https://humanrights-ev.com/ belgelerin orjinallerini indirerek dosyalarında ibraz etmeleri hukuki olarak faydalarına olacaktır. (buraya siteye belgeler konulup linkler verilse)
18. HRD, Türkiye'deki insan hakları ihlallerini yakından takip etmeye ve hukuki mücadeleye devam edecektir.

<< Önceki Haber Bylock davalarıyla ilgili şok bir belge ortaya çıktı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER