Akademide çöküş yaşanıyor: Ortadoğu’nun bile gerisindeyiz

Eğitim-İş’in Ankara’da düzenlediği “Yükseköğretim Çalıştayı” tamamlandı. 34 başlıkta 22 bildiriyle yükseköğretimdeki sorunların ele alındığı çalıştayın sonunda, eğitime ilişkin belirlemelerin bulunduğu bildirge açıklandı.

SHABER3.COM

Üniversitelerde özerkliğin ve akademik özgürlüğün yok edildiğine, yönetim yeterliliğinin zayıflatıldığına dikkat çekilen bildirgede şu ifadelere yer verildi:

‘ÜNİVERSİTELER İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİ’

* Üniversitelere ayrılan finansmanın GSMH’den aldığı pay, yüzde 1’in altında kaldı. Bu da üniversiteleri işlevsizleştirdi. Gerekli kaynak aktarılmadığından araştırmalarda beklenen nitelik ve nicelik sağlanmadı.

* AKP döneminde, politik nedenlerle akademik yükselme ölçütleri sürekli değiştirildi, nitelik giderek düşürüldü, liyakatsiz kadrolarla üniversiteler ele geçirilmeye çalışıldı.

* Vakıf adı altında, cari giderlerinin yarıya yakını kamu bütçesinden karşılanan özel üniversitelerin ticari bir işletme gibi çalıştı. Bu üniversiteleri bilgiyi ticarileştirdi, akademik ve idari personelin emeğini sömürdü.

* “Ulusal ve uluslararası yayın etki faktörü” açısından değerlendirildiğinde Türkiye’deki üniversitelerden bazılarının Ortadoğu ülkelerinin bile gerisinde kaldığı görüldü.

* Yurtdışına gitmek isteyen öğrencilerin sayısında ciddi bir artış oldu.

* 208 üniversite rektörü arasında sadece 17 kadın rektör buluyor. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelere ihtiyaç var.

* 1416 sayılı yasayla öğretim üyesi yetiştirmek için yurtdışına gönderilen öğrencilere verilen burslar yetersiz kaldı. Bu durum öğrencilerde psikolojik sorunlara yol açtı.

* 2012’de gerçekleştirilen ‘4+4+4’ uygulamasıyla 500 binden fazla öğrenci yükseköğretime fazladan geçti. Bu duruma üniversiteler hazırlıksız yakalandı. Bunun yanında akademisyen ve öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı OECD’nin üstünde kaldı.
ÖNE ÇIKAN HABERLER